Påverka EU-parlamentarikerna


Svenska EU-parlamentariker som riskerar att svika

EU:s första reglering för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och flickor arbetas nu fram. På torsdag 16/9 sker en omröstning i Europaparlamentet om en rapport som kan komma att ligga till grund för denna reglering. Omröstningen kan komma att bli jämn. Svenska ledamöter riskerar att svika Europas kvinnor och flickor. Påverka dem och pressa fram ett JA i omröstningen nu på torsdag.

Så här påverkar du:

1.

Leta upp vilken eller vilka Europaparlamentariker du vill påverka.

2.

Skicka e-post till Europaparlamentarikerna.

3.

Dela kampanjen så att vi blir ännu fler som påverkar.

Välj en eller flera Europaparlamentariker att påverka:

Peter Lundgren

Jessica Stegrud

Charlie Weimers

David Lega

Sara Skyttedal

Arba Kokalari

Jessica Polfjärd

Tomas Tobé

Jörgen Warborn

Dela kampanjen:

Visst hjälper du till att dela så vi blir fler?

GÅ MED – HJÄLP TILL I KAMPEN MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR