Det är en ära…

februari 17, 2019 5:24 e m

Det är en ära att få stå på nummer 5 på Socialdemokraternas lista till Europaparlamentet.

Idag ser vi hur högerextrema krafter breder ut sig i land efter land och attackerar våra grundläggande rättigheter. Dessvärre är inte Sverige ett undantag. Vi har ett parti i Sveriges vackraste byggnad, riksdagen, som inte bara har sina rötter i vit makt-rörelsen, men som än idag har gjort det till sin uppgift att sätta människor och grupper i samhället mot varandra. Demokratin är inget vi får ta förgivet. Demokratin är något som måste uppvaktas och erövras varje dag och av varje generation!

Nu mer än någonsin behöver vi stå upp för ett Europa som har lärt sig av historien och som sätter samtiden och framtiden först- demokrati, mänskliga rättigheter och klimatet. Antidemokrater, jämställdhetsmotståndare och klimatförnekare får aldrig stå oemotsagda.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Glöm därför inte att rösta i ett av de viktigaste valen vår generation kommer att konfronteras med! 26 maj gäller det!

Gå med i vår kampanj


It is an honor to be number 5 on the EU-parliament list of the Swedish Social Democrats.

Right-wing extremists are spreading in country by country and are attacking our fundamental rights. Unfortunately, Sweden is not an exception. We have a party in Sweden’s most beautiful building, Riksdagen, which not only has its roots in white supremacist groups, but today has made its task to put people and groups in society against each other. Democracy is nothing we can take for granted. Democracy is something that must be guarded and conquered everyday and by every generation!

Now more than ever, we need to stand up for a Europe that has learned from history, and which puts the present and the future first- democracy, human rights and the climate. Anti-democrats, opponents of gender equality and climate change deniers must never stay unchallenged.

No one can do everything, but everyone can do something! Do not forget to vote in one of the most crucial elections our generation will be faced with! 26 May it is!