Från ord till handling

Vi lever i en mörk tid när de flesta upplever att utvecklingen går i fel riktning. Men våld mot kvinnor, gängkriminalitet och rasism är inga naturkrafter.

FRÅN BERGSJÖN

TILL BRYSSEL

Om mig

Jag växte upp i Bergsjön, en del av Göteborg. Det jag ser idag gör mig både arg och bedrövad. Över hela Europa finns det miljonprogram som liknar det jag själv växte upp i. Där nästan ingenting har blivit bättre, snarare tvärtom.

Jag vågar ta fajten

Sedan jag valdes in i Europaparlamentet har jag ofta hört sägas att det är ‘omöjligt’ att driva igenom nya frågor och lagar. Men jag tror på något annat – jag tror på politiskt mod.

Frågor jag driver

 • Gängens rekrytering av barn bör klassas som människohandel

 • Stoppa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

 • Få Israel att sluta kränka palestiniers rätt till fri rörlighet

Dina rättigheter är mitt uppdrag

Våld mot kvinnor, kriminalitet och rasism är inga naturkrafter. Vi socialdemokrater vill hålla ihop Sverige och Europa och slå vakt om dina friheter och rättigheter.

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Idag kränks rättigheter som borde vara självklara i modern tid. Kvinnofientliga partier växer sig starkare och starkare och deras förslag blir allt grövre. En tredjedel av alla Europas kvinnor har utsatts för våld. 

Därför har jag förhandlat fram ett nytt lagförslag för att mer effektivt skydda kvinnor. Sverige ligger långt fram, inte minst med vår samtyckeslag, men svenska M, KD, L och SD har försökt urholka den nya lagen jag förhandlar om just nu.

Sluta dalta med den organiserade brottsligheten

EU är en av få aktörer som på riktigt kan stoppa den organiserade brottsligheten. Kriminella gäng i Sverige utnyttjar utnyttjar den fria rörligheten inom ramen för mitt uppdrag i Europol driver jag förslag som gör att det är slut på solsemestern för gängkriminella. 

Lagstiftningen på nätet behöver förbättras rejält. Idag kommer många kriminella undan för att deras brott inte kan lagföras i rätt land. Och det är av största vikt att rekryteringen av barn till gängen klassas som människohandel. Gängen ska till varje pris bort.

En nagel i ögat på skurkstater och diktatorer

Våra skattepengarna ska aldrig gå till skurkstater eller diktatorer som kränker mänskliga rättigheter. När Ungern censurerar media ska deras EU-stöd dras in. När Ryssland kidnappar ukrainska barn ska EU ställa Putin inför rätta. Och när länder som Turkiet försöker upplösa kurdiska partier krävs mer än ord. 

Extra farligt blir det när konservativa och högerextrema går samman. Deras idé är att inskränka vår frihet. Reportrar som förföljs, kvinnor som förvägras abort, förbud mot religiösa symboler och hatpropaganda som drabbar HBTQI-personer.

Nyheter

Här kan du ta del av artiklar, inlägg och videor.

 • I ett tal till kristna intellektuella och ledande präster i Budapest beskrev Viktor Orbán sin syn på vad som hänt i Ungern de senaste 30 åren och i synnerhet efter att hans parti fick egen majoritet i parlamentet 2010.

  “Det vore inte orimligt att kalla det ett nationellt systemskifte som resulterade i kristen demokrati baserad på kristen frihet” sade Orbán

  Han fyllde sedan på med vad han anser att skillnaden är mellan en liberal och kristen frihet. Enligt Orbán är den kristna friheten moraliskt överlägsen, eftersom den, till skillnad från liberal frihet, finns för att göra uttryckligt gott i samhället och tjäna gemenskapens bästa.

  “Liberala demokratier baserade på liberal frihet kan inte längre göra Europa meningsfullt, de kan inte säga vad den djupare innebörden av Europas existens skulle vara” sade Orbán och menade att Europa har ett tydligt civiliseringsuppdrag att sprida en kristen livsstil baserad på den kristna friheten.

  Men det finns, enligt den ungerska premiärministern, också en tydlig konflikt mellan liberala och kristna ideologier som hotar nationers själva existens.

  “Enligt doktrinen om liberal frihet måste de liberala demokratierna så småningom smälta samman och skapa en världsregering. Enligt doktrinen om kristen frihet är nationer lika fria och suveräna som individer, de kan inte tvingas enligt lagarna i en global regering. Enligt kristet tänkande undertrycker imperierna med nödvändighet nationerna, så de är farliga och oönskade.

  Hittills har vi i Centraleuropa lyckats bekämpa attackerna från liberalerna, som hotar kristen frihet och som vill överge den kristna kulturen i Europa” sade Orbán.

  Detta är inget annat än Viktor Orbán försök till att dölja sina attacker på rättsstaten, demokratin och de grundläggande mänskliga rättigheterna i Ungern genom att blanda bort korten och  hänvisa till religion. Det är inget nytt. Vi såg det även i 1930-talets Europa och vi ser det idag i bland annat Vladimir Putins Ryssland.

  Orbán fortsätter sitt hyckleri med att ta emot flera miljarder i EU-medel och samtidigt klaga på att EU är del av en imperiebyggande världsregering. Jag hoppas att vi kommer kunna anta hårdare rättstatskrav för när länder använder EU:s fonder.

  Ungern beskrevs som en parlamentarisk autokrati av EU-parlamentet i en rapport som röstades igenom med siffrorna 433 mot 123, alla svenska ledamöter röstade för, utom Peter Lundgren och Charlie Weimers från Sverigedemokraterna.

  Att Sverigedemokraterna väljer att ställa sig på Ungerns sida när Europaparlamentet slår fast att de demokratiska och grundläggande rättigheterna avsiktligt och systematiskt rullas tillbaka i Ungern är faktiskt skandalöst

  Sedan år 2018 pågår inom EU ett så kallat artikel 7-förfarande mot Ungern, som inleddes på begäran av Europaparlamentet. Ett antal utfrågningar har sedan dess hållits med den ungerska regeringen utan att, som rapporten slår fast, ”göra några meningsfulla framsteg”.

  Det är tydligt att SD inte räds att öppet visa sitt stöd för för Ungern när de är nära, eller är en del av makten i Sverige.

  Sverigedemokraternas politiker har flera gånger uttryckt beundran för Viktor Orbáns auktoritära och anti-demokratiska styre. Svenska folket har rätt att få veta hur ett sådant parti agerar i EU och vilka mörka krafter de stödjer runtom i Europa.

  Bakgrund till fördömandet i rapporten:

  • De demokratiska försämringarna i den ungerska vallagen.
  • Domstolsväsendets minskade oberoende.
  • Begränsningar av parlamentets rättigheter under pandemin.
  • Spioneri mot journalister.
  • Ökad korruption där premiärminister Viktor Orbán och hans krets tillskansat sig EU-medel.

  SDs stöd till Orbáns anti-demokratiska styre

  I ett tal till kristna intellektuella och ledande präster i Budapest beskrev Viktor Orbán sin syn på vad som hänt i Ungern de senaste 30 åren och i synnerhet efter att hans parti fick egen majoritet i parlamentet 2010. “Det vore inte orimligt att kalla det ett nationellt systemskifte som resulterade i kristen demokrati baserad…


  LÄS MER

 • Kvinnor och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att EU driver både en feministisk inrikes- och utrikespolitik.

  Nu har det passerat över fyra år och det är mindre än ett år kvar till nästa Europaparlamentsval. Mandatperioden går därför mot sitt slut. Ingen kunde ha förutspått flertalet av kriserna som drabbade EU och världen. Brexit kanske var det mest uppenbara, men Covid-19 och Rysslands folkrättsvidriga aggression mot Ukraina prövade unionens förmåga att både agera gemensamt och ta globalt ledarskap.

  Inför förra valet rörde den stora frågan EU:s framtid. Om något så har det gemensamma agerandet stärkt unionen på ett sätt som få trodde var möjligt. Kampen mot despoter utanför vår unions gränser, pandemier och klimatkrisen kräver också att vi vinner kampen mot antidemokrater i vår egen union. Speciellt i en tid då vi ser högernationalister och högerkonservativa vinna allt mer mark. Situationen är så allvarlig att vi numera har ett medlemsland i EU som Ungern som inte längre kan klassas som en fullvärdig demokrati.

  EU-kommissionens ordförandes årliga tal, som hålls i Strasbourg i veckan och som går under namnet ”Tillståndet i unionen”, är viktig för vilka frågor som kommer prioriteras sista året innan nästa mandatperiod. Dessutom kan talet sätta tonen för vad valrörelsen kan komma att handla om.

  Första gång i EU:s historia har vi nu en lagstiftning som innebär att EU kan strypa det ekonomiska stödet till skurkregeringar som agerar stick i stäv med unionens grundläggande värden. Lagen måste emellertid användas för att den ska ha en inverkan.

  Bland de grundläggande värdena nämns även jämställdheten. Att kvinnors kroppar har blivit ett slagfält för dessa regeringar måste bemötas med motstånd. Inte en enda krona av våra skattebetalares pengar får gå till skurkregeringar. I Polen har regeringen ändrat lagarna så att det i praktiken är förbjudet att utföra abort och från Ungern flyr hundratals kvinnor i veckan till Österrike för att göra abort på grund av rädsla för utsatthet och marginalisering.

  Det är hög tid att jämställdhet inte bara betraktas som en fråga för få, utan som en fråga som berör alla. Kvinnors och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att EU driver både en feministisk inrikes- och utrikespolitik.

  Ett viktigt steg i rätt riktning skulle vara att stärka lagpaketet på EU-nivå för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Just nu pågår förhandlingar mellan de lagstiftande institutionerna Europaparlamentet, där jag ingår och leder arbetet, och medlemsstaterna samt EU-kommissionen som är både förslagsgivande och verkställande.

  Knäckfrågan rör införande av samtyckeslagar i alla EU:s 27 medlemsstater. Under Sveriges ordförandeskap antog medlemsstaterna ett förslag som innebär frånvaro av samtyckeslag. Än är det dock inte försent, men situationen är allvarlig.

  Kampen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer handlar om människovärdet. Den handlar bokstavligt talat om att rädda liv. Om detta borde kommissionsordförande Ursula von der Leyen tala om.

  EU behöver en feministisk inrikes- och utrikespolitik

  Kvinnor och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att EU driver både en feministisk inrikes- och utrikespolitik. Nu har det passerat över fyra år och det är mindre än ett år kvar till nästa Europaparlamentsval. Mandatperioden går därför mot sitt slut. Ingen kunde ha förutspått flertalet av kriserna som drabbade EU och…


  LÄS MER

 • För att vara trovärdiga bör EU ”bekämpa våldtäkt i alla dess former oavsett om det sker på gator, torg, skolor, arbetsplatser, i hemmet – i krigs- och fredstid.” Därför borde den svenska högerregeringen göra som det nya spanska S-ledda EU-ordförandeskapet och kräva samtyckeslagar i hela EU. Det skriver Evin Incir Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och chefsförhandlare för lagpaketet om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Nu i Oktober skedde andra förhandlingen om EU:s lagpaket för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Förhandlingen kallas för trilog och innebär att Europaparlamentet, medlemsstaterna och EU-kommissionen förhandlar med varandra. Första mötet hölls i somras, och nu är det dags att fatta beslut om lagpaketets olika delar.

  Den socialdemokratiska regeringen i Spanien, som är ordförande för EU och leds av justitieminister Pilar Llop, har visat stort engagemang i frågan. Endast spanjorernas vilja och ambitioner räcker emellertid inte om inte andra medlemsstater gör detsamma. Svenska regeringen tillhör dessvärre gruppen av länder som ser problem istället för att leta lösningar.

  Politik är inget annat än vilja till förändring. Finns det vilja har vi möjligheten att en gång för alla förpassa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation till historiens soptipp. Vi har möjlighet att få slut på diskrimineringen som hälften av befolkningen i Sverige, Europa och världen utsätts för. På så sätt räddar vi liv.

  Majoriteten av Europaparlamentarikernas vilja är glasklar – vi kräver en stark lagstiftning. Från Europaparlamentets håll kräver vi att alla regeringar runtom i hela Europeiska unionen säkerställer att samtyckeslagstiftning inkluderas. Att inte inkludera det skulle vara både bakåtsträvande och en direkt förolämpning mot Europas kvinnor och män

  Under det svenska EU-ordförandeskapet i våras valde majoriteten av EU-ländernas regeringar att inte inkludera en samtyckeslag i medlemsstaternas yttrande som nu utgör förhandlingsmandatet som det spanska ordförandeskapet har tagit över.

  Länder kan ändras sig under pågående förhandlingar. Inom de närmaste veckorna förväntas Sverige inkomma med sin slutliga ståndpunkt i frågan och vi har därför nu en ny chans att återupprätta vårt rykte som föregångsland i jämställdhetsfrågor. Allt annat än ett stöd för en inkludering av en samtyckeslag i lagpaketet vore chockerande, oacceptabelt och bakåtsträvande.

  Europa fördömer alltid användningen av våldtäkt som vapen i väpnade konflikter och kräver ständigt nolltolerans mot användningen av denna avskyvärda handling i länder utanför vår union. Det är bra och viktigt. För att vara trovärdiga bör vi dock själva bekämpa våldtäkt i alla dess former oavsett om det sker på gator, torg, skolor, arbetsplatser, i hemmet – i krigs- och fredstid.

  Våld mot kvinnor och våld i nära relationer ökar i hela Europa – statistiken är skrämmande. Vi behöver ett säkrare Europa, som aktivt jobbar med förebyggande åtgärder, skydd och lagföring av dessa brott.

  Lagpaketet är den allra första europeiska lagstiftningen vars syfte är att bekämpa bland annat näthat, kvinnlig könsstympning, förebyggande av våld och skydd för brottsoffer. Kvinnor i Europa måste försäkras att våld mot kvinnor bekämpas kraftfullt i alla EU:s medlemsstater.

  Fri rörlighet för människor är en av EU:s fyra pelare – vi måste därför se till att kvinnor och män skyddas likvärdigt från alla former av våld över hela vår union. Och vi vet att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhällsproblem som skördar många liv.

  Svenska högerregeringen borde bli lika modiga som det nya spanska S-ledda EU-ordförandeskapet genom att kräva samtyckeslagar i hela EU!

  Svenska SD-ledda högerregeringen saknar vilja att rädda kvinnoliv

  För att vara trovärdiga bör EU ”bekämpa våldtäkt i alla dess former oavsett om det sker på gator, torg, skolor, arbetsplatser, i hemmet – i krigs- och fredstid.” Därför borde den svenska högerregeringen göra som det nya spanska S-ledda EU-ordförandeskapet och kräva samtyckeslagar i hela EU. Det skriver Evin Incir Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och chefsförhandlare…


  LÄS MER

 • Barnen betalar priset

  Kampen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer måste alltid inkludera barnperspektivet. Samhället har misslyckats totalt när barnperspektivet, barnets bästa och barnets vilja åsidosätts och vårdnadshavarens intressen sätts i främsta rum. Barn betalar i dag med det yttersta priset för samhällets misslyckande – sina liv

  Åttaårige Tintin mördades i början på januari i år på grund av den förlegade föreställningen om att det skulle ligga i barnets bästa att ha umgänge med båda föräldrarna. Domstolen åsidosatte därför helt pojkens rädsla, fastän pappan tidigare hade varit våldsam och pojken vid flera tillfällen hade berättat om att han var rädd för pappan.

  Enligt siffror från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) beräknas tio procent av alla barn i Sverige ha upplevt våld i hemmet någon gång. Många av dessa barn är dessutom själva utsatta. Det sägs att varje samhälle bör bedömas efter hur de behandlar sina mest utsatta. Att tvinga ett barn till umgänge med sin förövare är bland de värsta brotten mot samhällets mest utsatta. En del mödrar och barn tvingas till och med att leva gömda på grund av rädsla för våld och mord.

  I det pågående arbetet med framtagandet av Europaparlaments förslag till nytt direktiv om att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer är barnperspektivet centralt för mig som chefsförhandlare. I förslaget kräver jag att man i varje vårdnads- eller umgängesmål där det förekommer en våldsam förälder, prioriterar barnets bästa före viljan till umgänge hos den våldsamma föräldern

  Vidare måste barnets egen vilja till att träffa en förälder utredas noggrant och tas på största allvar. Barnets rätt att komma till tals måste alltid beaktas i alla vårdnads- och umgängesmål. Barn ska aldrig mer behöva tvingas träffa en dokumenterad våldsam förälder mot sin vilja.

  Jämställdhetsmyndigheten har i Sverige granskat 814 domar från samtliga tingsrätter som behandlar mål om vårdnad, boende eller umgänge med uppgifter om våld eller andra övergrepp av den ena föräldern mot den andra föräldern. Granskningen visade att barnperspektivet brast i många av fallen och att barn tvingas till att bo och ha umgänge med den våldsutövande föräldern.

  Det fruktansvärda mordet på åttaåriga Tintin påminner oss om att vi måste göra allt vi kan för att få ett slut på våldet och morden på kvinnor och barn.

  I Europaparlament pågår arbetet för fullt. För att direktivet jag nämnde ovan ska kunna bli verklighet runtom i hela EU krävs att Sverige som ordförandeland, så som jag och mina kollegor i Europaparlamentet, prioriterar kampen mot dessa brott.

  Skydda barnen från förövarna

  Barnen betalar priset Kampen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer måste alltid inkludera barnperspektivet. Samhället har misslyckats totalt när barnperspektivet, barnets bästa och barnets vilja åsidosätts och vårdnadshavarens intressen sätts i främsta rum. Barn betalar i dag med det yttersta priset för samhällets misslyckande – sina liv Åttaårige Tintin mördades i…


  LÄS MER

Produkter

Merch som både är snygga och har viktiga budskap.

Det är en tung dag. Tack för din vänskap, Erik ♥️

En kollega som blev en nära vän. En vän som var där i med- och motgångar. Under veckodagarna brukade jag gå in i hans rum för att dela skratt och fira positiva ögonblick, men också dela tankar och idéer med.

Erik var en person som verkligen trodde på politikens förmåga att skapa förändring. Ingenting var omöjligt för honom, vilket han visade genom både ord och handling.

Tänker på Eriks familj, släkt och vänner. 

Alltid i våra hjärtan. Aldrig glömd. 🌹

[På bilden provar jag Eriks hatt. Bland annat hatten var Eriks signum.]

Det är en tung dag. Tack för din vänskap, Erik ♥️

En kollega som blev en nära vän. En vän som var där i med- och motgångar. Under veckodagarna brukade jag gå in i hans rum för att dela skratt och fira positiva ögonblick, men också dela tankar och idéer med.

Erik var en person som verkligen trodde på politikens förmåga att skapa förändring. Ingenting var omöjligt för honom, vilket han visade genom både ord och handling.

Tänker på Eriks familj, släkt och vänner.

Alltid i våra hjärtan. Aldrig glömd. 🌹

[På bilden provar jag Eriks hatt. Bland annat hatten var Eriks signum.]

❗️ Det är en skam att den SD-ledda svenska regeringen och ett par andra regeringar i EU har fryst stödet till @unrwa 

Det är en humanitär katastrof som pågår i Gaza och varje timme mister allt fler oskyldiga sina liv. Över 28000 palestinier, till och med hela familjer, har mist sina liv som en konsekvens av bomberna som faller.

Att anklagelser mot 12 personer av över 30 000 UNRWA-anställda har lett till att bland annat SD-regeringen kollektivt bestraffar befolkningen i Gaza genom att beröva de stöd från UNRWA är omänskligt.

- Dessa tolv anställda godkändes alltså av Israel när de påbörjade sina anställningar då Israel alltid måste godkänna de UNRWA-anställda som arbetar där. 
- Dessutom har Israel inte styrkt anklagelserna med bevis. Varken EU:s medlemsstater eller EU-kommissionen kunde bekräfta att de fått några bevis som styrker Israels anklagelser. 

Det känns som em kafkastämning - 12 anställda på UNRWA anklagas och UNRWA som organisation förväntas agera genom förändringar i organisationen utan att delges bevis för anklagelserna och samtidigt fryser vissa medlemsländer sitt stöd.

Det som sker just nu är oacceptabelt!

❗️ Det är en skam att den SD-ledda svenska regeringen och ett par andra regeringar i EU har fryst stödet till @unrwa

Det är en humanitär katastrof som pågår i Gaza och varje timme mister allt fler oskyldiga sina liv. Över 28000 palestinier, till och med hela familjer, har mist sina liv som en konsekvens av bomberna som faller.

Att anklagelser mot 12 personer av över 30 000 UNRWA-anställda har lett till att bland annat SD-regeringen kollektivt bestraffar befolkningen i Gaza genom att beröva de stöd från UNRWA är omänskligt.

– Dessa tolv anställda godkändes alltså av Israel när de påbörjade sina anställningar då Israel alltid måste godkänna de UNRWA-anställda som arbetar där.
– Dessutom har Israel inte styrkt anklagelserna med bevis. Varken EU:s medlemsstater eller EU-kommissionen kunde bekräfta att de fått några bevis som styrker Israels anklagelser.

Det känns som em kafkastämning – 12 anställda på UNRWA anklagas och UNRWA som organisation förväntas agera genom förändringar i organisationen utan att delges bevis för anklagelserna och samtidigt fryser vissa medlemsländer sitt stöd.

Det som sker just nu är oacceptabelt!

❗️😡 Sverigedemokraternas föråldrade kvinnosyn hör hemma i medeltiden. Det är något vi kan säkerställa den 9 juni! Kom ihåg att din röst spelar roll. 🗳️

Förra veckan blev jag intervjuad av @anderslindberg161 på @aftonbladet om EU:s historiska lagpaket för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Som EU-parlamentets chefsförhandlare för detta lagpaket är jag angelägen om att ta itu med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, som är en av de största kränkningarna av mänskliga fri- och rättigheter i Europa och globalt sett. Kvinnor och flickor utsätts för hat, hot, våld och till och med mord, oavsett samhällsklass, på gator, torg, skolor och arbetsplatser - både online och offline.

Det är därför oroande att ett svenskt parti, Sverigedemokraterna (SD), sitter i Europaparlamentet och gång på gång vägrar stödja eller agera för ett säkrare Europa för alla. Till och med när en majoritet i Europaparlamentet kritiserade den tidigare högerkonservativa regeringen i Polen för att ha avskaffat aborträtten, valde SD att försvara sitt systerpartis rätt att begränsa kvinnors avgörande beslut om sina egna liv. Det är vansinnigt! Kvinnors och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter!

👁️ Läs artikeln via länken i min bio

#mänsvåldmotkvinnor #mänsvåldmotkvinnorochbarn #våldinärarelationer #feministjavisst

❗️😡 Sverigedemokraternas föråldrade kvinnosyn hör hemma i medeltiden. Det är något vi kan säkerställa den 9 juni! Kom ihåg att din röst spelar roll. 🗳️

Förra veckan blev jag intervjuad av @anderslindberg161 på @aftonbladet om EU:s historiska lagpaket för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Som EU-parlamentets chefsförhandlare för detta lagpaket är jag angelägen om att ta itu med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, som är en av de största kränkningarna av mänskliga fri- och rättigheter i Europa och globalt sett. Kvinnor och flickor utsätts för hat, hot, våld och till och med mord, oavsett samhällsklass, på gator, torg, skolor och arbetsplatser – både online och offline.

Det är därför oroande att ett svenskt parti, Sverigedemokraterna (SD), sitter i Europaparlamentet och gång på gång vägrar stödja eller agera för ett säkrare Europa för alla. Till och med när en majoritet i Europaparlamentet kritiserade den tidigare högerkonservativa regeringen i Polen för att ha avskaffat aborträtten, valde SD att försvara sitt systerpartis rätt att begränsa kvinnors avgörande beslut om sina egna liv. Det är vansinnigt! Kvinnors och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter!

👁️ Läs artikeln via länken i min bio

#mänsvåldmotkvinnor #mänsvåldmotkvinnorochbarn #våldinärarelationer #feministjavisst

Nästa 28000 palestinier i Gaza, de allra flesta kvinnor och barn, har förlorat sina liv som en konsekvens av israeliska bomber som regnar över de dag och natt. 

Den spanske socialdemokraten och EU:s utrikesrepresentant @josep_borrell_f ställer frågan vi alla undrar - ”vart ska civila söka skydd? På månen?”. 

Israel bombar just nu varje millimeter av Gaza. Jag skäms över att den svenska SD-ledda regeringen har fryst stödet till UNRWA under en tid då palestinier är i stort behov av stöd. Om något bör frysas bör det vara handelsavtalet mellan EU och Israel då artikel 2 i avtalet kräver att EU och Israel måste båda respektera internationell rätt! 

Den internationella humanitära rätten måste respekteras av alla länder - också av Israel!

[Video från @dwnews ]

#Gaza #Palestine #Israel #EU #josepborrell #internationalhumanitarianlaw

Nästa 28000 palestinier i Gaza, de allra flesta kvinnor och barn, har förlorat sina liv som en konsekvens av israeliska bomber som regnar över de dag och natt.

Den spanske socialdemokraten och EU:s utrikesrepresentant @josep_borrell_f ställer frågan vi alla undrar – ”vart ska civila söka skydd? På månen?”.

Israel bombar just nu varje millimeter av Gaza. Jag skäms över att den svenska SD-ledda regeringen har fryst stödet till UNRWA under en tid då palestinier är i stort behov av stöd. Om något bör frysas bör det vara handelsavtalet mellan EU och Israel då artikel 2 i avtalet kräver att EU och Israel måste båda respektera internationell rätt!

Den internationella humanitära rätten måste respekteras av alla länder – också av Israel!

[Video från @dwnews ]

#Gaza #Palestine #Israel #EU #josepborrell #internationalhumanitarianlaw

👩🏻‍💻🤖 Historisk EU-lagstiftning! 

Världens första heltäckande AI-lagstiftning har godkänts i de berörda utskotten i Europaparlamentet.

Nu säkerställer vi bättre villkor för utvecklingen och användning av artificiell intelligens (AI). 

På bild tillsammans med vännen och kollegan @brandobenifei som har lett förhandlingarna 💪🏼

#artificialintelligence #eu #aiact

👩🏻‍💻🤖 Historisk EU-lagstiftning!

Världens första heltäckande AI-lagstiftning har godkänts i de berörda utskotten i Europaparlamentet.

Nu säkerställer vi bättre villkor för utvecklingen och användning av artificiell intelligens (AI).

På bild tillsammans med vännen och kollegan @brandobenifei som har lett förhandlingarna 💪🏼

#artificialintelligence #eu #aiact

❗️Strömmer struntar i mäns våld mot kvinnor

Vi vet att SD inte ser mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Men att statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) som påstår sig prioritera mäns våld mot kvinnor kan inte låta prestigen gå före kvinnors säkerhet.

🖊️ Skriver idag i @expressen tillsammans med @shekarabiardalan och @sanna_backeskog

#mänsvåldmotkvinnor #våldinärarelationer

❗️Strömmer struntar i mäns våld mot kvinnor

Vi vet att SD inte ser mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem. Men att statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) som påstår sig prioritera mäns våld mot kvinnor kan inte låta prestigen gå före kvinnors säkerhet.

🖊️ Skriver idag i @expressen tillsammans med @shekarabiardalan och @sanna_backeskog

#mänsvåldmotkvinnor #våldinärarelationer

Vi måste intensivt bekämpa antisemitism och islamofobi! Jag har därför tagit initiativ till en debatt i Europaparlamentet.

Det är viktigt att vi agerar politiskt mot rasism och att högerpartier som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna förstår att Sverigedemokraterna inte är ett vanligt parti. SD och deras kompisar inom EU har under lång tid bidragit till hat mot judar och muslimer inom hela unionen.

Vi måste bekämpa rasism i alla dess former och inte tillåta att den normaliseras!

Vi måste intensivt bekämpa antisemitism och islamofobi! Jag har därför tagit initiativ till en debatt i Europaparlamentet.

Det är viktigt att vi agerar politiskt mot rasism och att högerpartier som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna förstår att Sverigedemokraterna inte är ett vanligt parti. SD och deras kompisar inom EU har under lång tid bidragit till hat mot judar och muslimer inom hela unionen.

Vi måste bekämpa rasism i alla dess former och inte tillåta att den normaliseras!

💪🏼 Ett historiskt steg framåt i kampen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Idag lyckades vi i Europaparlamentet tillsammans med medlemsländerna (rådet) äntligen komma överens om ett historiskt lagpaket.
 
Som chefsförhandlare för EU:s första historiska lagpaket för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer är jag stolt över att meddela att vi idag har brutit historisk mark. Förhandlingarna är nu äntligen i mål! 

Vad innehåller lagpaketet? Några exempel ⬇️
 
❗️Nätblottning, delning av intimt eller manipulerat material utan samtycke och nätstalking blir olagligt.
❗️Våldet som sker mot kvinnliga journalister, mänskliga rättigheter-försvarare och politiker blir en försvårande omständighet. Innebär alltså högre straff.
❗️Ökat stöd till kvinnojourer.
❗️Satsningar på det preventiva arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 
❗️Medlemsländerna blir skyldiga att aktivt arbeta för en samtyckeskultur.
❗️Barn som bevittnat våld i hemmet erkänns som brottsoffer.
❗️Kriminalisering av könsstympning i hela Europa.
❗️Förbud av tvångsäktenskap.

Det förslag som ligger på bordet är efterlängtat och välbehövligt. 

Men jag är också förbannad. Det är förjävligt att bland annat två liberala män, president Macron i Frankrike och justitieminister Buschmann i Tyskland krokat arm med Ungerns illiberala premiärminister Orbán för att sätta stopp för inkluderingen av en samtyckeslag i hela EU.
 
Mitt besked är därför tydligt ➡️ Än är vi inte i mål. Dagens seger är ett historiskt framsteg för Europa, men det är bara början. 

Jag är inte nöjd förrän alla flickor och kvinnor får leva ett liv fritt från våld. Nu fortsätter vi att kavla upp ärmarna för ett feministiskt Europa!

Slutliga omröstning i utskottet sker 15 februari och i plenum (då alla 705 parlamentariker samlas) i april.

💪🏼 Ett historiskt steg framåt i kampen mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Idag lyckades vi i Europaparlamentet tillsammans med medlemsländerna (rådet) äntligen komma överens om ett historiskt lagpaket.
 
Som chefsförhandlare för EU:s första historiska lagpaket för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer är jag stolt över att meddela att vi idag har brutit historisk mark. Förhandlingarna är nu äntligen i mål!

Vad innehåller lagpaketet? Några exempel ⬇️
 
❗️Nätblottning, delning av intimt eller manipulerat material utan samtycke och nätstalking blir olagligt.
❗️Våldet som sker mot kvinnliga journalister, mänskliga rättigheter-försvarare och politiker blir en försvårande omständighet. Innebär alltså högre straff.
❗️Ökat stöd till kvinnojourer.
❗️Satsningar på det preventiva arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
❗️Medlemsländerna blir skyldiga att aktivt arbeta för en samtyckeskultur.
❗️Barn som bevittnat våld i hemmet erkänns som brottsoffer.
❗️Kriminalisering av könsstympning i hela Europa.
❗️Förbud av tvångsäktenskap.

Det förslag som ligger på bordet är efterlängtat och välbehövligt.

Men jag är också förbannad. Det är förjävligt att bland annat två liberala män, president Macron i Frankrike och justitieminister Buschmann i Tyskland krokat arm med Ungerns illiberala premiärminister Orbán för att sätta stopp för inkluderingen av en samtyckeslag i hela EU.
 
Mitt besked är därför tydligt ➡️ Än är vi inte i mål. Dagens seger är ett historiskt framsteg för Europa, men det är bara början.

Jag är inte nöjd förrän alla flickor och kvinnor får leva ett liv fritt från våld. Nu fortsätter vi att kavla upp ärmarna för ett feministiskt Europa!

Slutliga omröstning i utskottet sker 15 februari och i plenum (då alla 705 parlamentariker samlas) i april.