Från Bergsjön till Bryssel

Något är ruttet i Europa. För första gången i modern tid riskerar en hel generation växa upp i ett samhälle där de får det sämre än sina föräldrar. Vanligt folk får det allt sämre samtidigt som de högerextrema partierna går framåt i land efter land. I stället för att ta itu med de växande klassklyftor pekas stora grupper av människor ut som fiender. Allt fler anständiga högerpartier bjuder in extremisterna in i värmen för att säkra sin egen makt. Det är ovärdigt. Att förtroendet för politiken – och demokratin – sjunker till nya bottennivåer är därför inte förvånande.

Vi drabbas också – Sverige är inte en isolerad ö

Jag sitter i Europaparlamentet för att Bergsjön i Göteborg har mer gemensamt med Slotervaart i Amsterdam än med Djursholm i Stockholm. För över hela landet, inom hela EU, finns det miljonprogram liknande det som jag själv växte upp i. Människor föds, lever och dör på ojämlika villkor. Unga som aldrig kallas till jobbintervju, mammor som sliter för att få ekonomin att gå ihop, äldre som inte får pensionen att räcka till. Denna ojämlikhet blir grogrund för extremism.

Europa slits isär – här som där

De gemensamma nämnarna för vår generations Europa är ojämlikheten och den växande högerextremismen. Men varken växande klyftor eller hat och våld är naturkrafter. Vi kan stoppa den destruktiva spiralen – vi kan bygga ett bättre Europa.

Det starka samhällets återkomst

Vi är många som tror på det starka samhällets återkomst, som vet bättre än att dela upp folk i ett vi och dem. Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste igen. Ett Europa som försvarar demokratin och som står upp för allas likas värde. Men det starka samhället kommer aldrig komma av sig själv. Det kräver aktivister som agerar, går samman och utmanar.

Det starka samhället kommer aldrig komma av sig själv. Det kräver aktivister som agerar, går samman och utmanar

Det kräver politiker som vågar gå från ord till handling. Mitt löfte till dig är att jag står upp för ett jämlikt, feministisk och demokratiskt Europa. Men ett samhälle byggt på lika villkor för alla kräver folk i rörelse på varje ort. Du kan bli en del av den, oavsett vem du är eller varifrån du kommer. Europa är vårt – inte högerextremisternas!